Diabetes en de Pedicure.

Diabetische voeten zijn kwetsbaar en vereisen daarom meer zorg dan 'gewone' voeten.
De gespecialiseerde pedicure onderhoud contact met uw specialist- podotherapeut- of diabetesverpleegkundige.

Mogelijke gevolgen voor de voeten.

Een slechte doorbloeding in de voeten, met als gevolg een rode en droge huid kan een van de signalen van de aanwezigheid van diabetes zijn. Wondjes kunnen gemakkelijk ontstaan, en blijven vaak onopgemerkt, met mogelijk zeer ernstige gevolgen.(foto rechts)

De helft van alle patiënten die langer dan zes jaar diabetes hebben, krijgen te maken met diabetische voetproblemen. Omdat bij diabetes de gevoelsfunctie verminderd is, worden b.v. wondjes aan de voet (te) laat opgemerkt.
De bloedsuikerspiegel kan verder ontregeld raken door de ontstekingen die daar het gevolg van zijn, en goede wondbehandeling kan daarom van levensbelang zijn.

Screening van de voeten door een voetspecialist van groot belang.

Bij het testen van het de oppervlakkige- en dieper liggend gevoel worden een stemvork en een monofilement gebruikt.
Bij het testen van het oppervlakkige gevoel wordt de grote teen en de kopjes van 5e en 1e middenvoetsbeentje getest.
De screenings worden, afhankelijk van de Simms classificatie door diabetis verpleegkundige of podotherapeut verricht, en onder hun verantwoordelijkheid tevens door de Medisch pedicure of Pedicure Plus/DV. De laatste twee screenen zelfstandig de risicovoet 0( =geen verhoogd risico).
Simms classificatie.

Bij de screening van voeten van mensen met diabetes, wordt gebruik gemaakt van de ‘simms-classificatie’. De simms-classificatie is een risico-inventarisatie die in kaart brengt welke risico’s de patiënt loopt op het mogelijk ontstaan van een ulcus
( zweer aan de voeten) of meerdere ulcera.
De classificatie loopt van klasse 0 tot klasse 3.
Bij de screening wordt tevens bepaalt door wie- en en om de hoeveel tijd een screening plaats dient te vinden.

Over diabetis en de vergoedingen door de zorgverzekeraars.

Om meer te weten over diabetes, en ook wat de zorgverzekeraars vergoeden aan de diabetespatiënt kunnen een drietal websites bezocht worden:

• ProCERT: www.procert.nl
• Zorgwijzer: www.zorgwijzer.nl
• Diabetesfonds: www.diabetesfonds.nl

Naast de voetbehandeling, geeft de Medisch Pedicure of de Pedicure Diabetische Voet adviezen over de verzorging van de voeten en de keuze van schoenen. Tevens kan zij u adviserend doorverwijzen naar de huisarts, specialist of podotherapeut.

Contactgegevens: zie ‘Contact’.