Lidmaatschappen van vakorganisaties.

Op de homepage van deze website staan de logo's vermeld van de organisaties waarbij ik mij heb aangesloten, en dus geregistreerd ben.


ProVoet www.provoet.nl is de landelijke brancheorganisatie voor pedicures en behartigt de belangen van ruim 13.000 (aspirant) leden. ProVoet bevordert de kwaliteit en professionalisering van voetverzorging en het beroep pedicure in Nederland. De pedicures die bij ProVoet zijn aangesloten, staan voor kwaliteit en hygiëne. Deze pedicures zijn te herkennen aan het ProVoet-logo.ProCert www.procert.nlis een stichting die is opgericht in 2003 met als doel het bevorderen van de kwaliteit in de pedicurebranche.
Het KRP (Kwaliteits Register Pedicures) is mede tot stand gekomen dankzij de steun van het Hoofdbedrijfschap Ambachten.


Het C.I.R.P.( Centrum voor Informatie en Registratie Podoberoepen) is een onafhankelijk centrum dat zich ten doel stelt aan de leek informatie te verschaffen over het ontstaan- en de mogelijke gevolgen van beenlengteverschil en (vaak houding-gerelateerde) voetproblemen.
Voor dit doel heeft het C.I.R.P. twee websites in het leven geroepen, www.beenlengteverschil.nl en www.podomedic.nl
De beroepsvereniging NMMV www.nmmv.nl is overzichtelijke groep van vakmensen gericht op de medische voetzorg, die allen een door de overheid erkend mbo-4 medisch pedicure diploma behaald hebben, met als extra specialisatie OVV. De leden hebben allen minimaal 5 jaar ervaring in hun vakgebied. De leden hebben een praktijkplan dat na 1 mei 2016 getoetst zal worden en werken volgens nieuwe richtlijnen die specifiek voor deze beroepsgroep zijn opgesteld. De leden van NMMV verlenen zorg aan ernstig (chronisch) zieke mensen.


SCAS www.scascertificering.nl staat voor Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg, en is opgericht in het jaar 2000 op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid en de Inspectie van de Volksgezondheid.
De SCAS houdt zich bezig met het onpartijdig vaststellen van de vakbekwaamheid van professionals die zich richten op de begeleiding van sporters en de behandeling van sportblessures.
Per 1 augustus 2016 is het certificeringstraject voor de Medisch Pedicure Sport opengesteld voor de Medisch Pedicure Sport, een specialisatie binnen de Medisch Pedicure.

STIPEZOwww.stipezo.nl beschikt ondermeer over een onafhankelijk registratiesysteem ( RPV- register) voor professionals in de paramedische voetzorg, toegankelijk voor iedere brancheorganisatie die een beroepsgroep van voetzorgverleners vertegtegenwoordigt en haar kwaliteit wil uitdragen en zichtbaar maken.Lees hier meer over het RPV-register.
Podomedisch is een onderdeel van de activiteiten van het C.I.R.P.
( Centrum voor Informatie en Registratie Podoberoepen)
.
Voetverzorgers en voetbehandelaars uit verschillende disciplines kunnen onder licentie, vertrekt door het C.I.R.P., een website voor hun praktijk huren/onderhouden.
De mogelijkheid zich hiervoor aan te melden zal naar verwachting eind 2016 beschikbaar zijn.

Stichting loop www.loop.nl. Cliënten met voet- en houdingsklachten kunnen bij de aangesloten therapeuten : (register)podologen, (register)sportpodologen, podoposturaal therapeuten en zorgschoenspecialisten terecht voor advies en behandeling ter voorkoming of vermindering van klachten en (ernstige) complicaties aan de voeten.

Zij werken hierin graag samen met andere zorgverleners zoals huisartsen, orthopedisch specialisten, pedicures, fysiotherapeuten en andere (para)medisch specialisten.

De titels zijn beschermd door registratie in het landelijke kwaliteitsregister van Stichting LOOP. Mede op verzoek van zorgverzekeraars en verwijzers zijn de eisen van dit kwaliteitsregister in het afgelopen decennium verzwaard, geconcretiseerd, en aangescherpt. Als vooruitstrevende brancheorganisatie blijft Stichting LOOP in de toekomst kwaliteitsbeleid ontwikkelen.